9.4.11

Preparing Lamelos exhibition

kÁrton gallery - Aleks Deurloo painting

kÁrton gallery - Boris Peeters mixing

kÁrton gallery - Jeroen Funke taping
kÁrton gallery - Sam Peeters drawing

Lamelos collective

March 25 kÁrton gallery opening night - Gert Jan Pos speaking

6.4.11

Elvis workshop

'budapestelvis' by Albo Helm

During their workshop a gathering of comic artists from the Netherlands, Hungary, Finland and Estonia will pay hommage to the latest honorary citizen of Budapest, to the King. To Elvis Presley. They will work together on a presentation in and with paper they can show the next day, during the festival (April 30).
The King has also been an inspiration to the show of the Dutch comic collective Lamelos: their work can be seen at kÁrton galéria, Alkotmány u. 18 in Budapest.

4.4.11

Joost Swarte - Striptip | Loffice

Joost Swarte - Striptip
Loffice
1061 Budapest, Paulay Ede u.55.
Kiállítás időtartama: április 29 - május 20 / Date: April 29 - May 20
Megnyitó: április 29. 19 óra  / Opening April 29, 19 hrsGrand master of the Ligne claire Joost Swarte (born 1947) carries his pencil with him at every step. Even after stowing away his luggage above his chair in a plane he has his pencil at hand. Not to draw any minute, it’s just good to have around. Swarte has been honored, laurelled and decorated for his work. He started his career as an underground artist; nowadays he is a regular contributor to The New Yorker. He makes comics, but also illustrations and design. And he is an architect too; among his creations are a theatre and private housing. But he does not shy away from telephone cards, labels, bags, stamps and stained glass either. There is nobody in the Netherlands who has never seen one of his designs. Watch out: at first glance the lines he draws are deceptively plain, but anyone who takes a better look will see an alternate reality.
About the exhibition in Loffice:
Joost Swarte art has many aspects: his influences are comics and industrial, architectural, graphic and typographic design. Swarte started out as a comic book artist but included industrial and architectural design in his work because of his background and general interest. Over the years he became ever more involved in projects featuring these artistic fields and connected everything to his interest in graphic design and typography. He designed many typefaces, all inspired by the Art Deco and Bauhaus periods and by architecture in general. Lately he has focused on graphic design such as icons, logos, lay-outs and book concepts.
Swarte's work has been exhibited often, but never with the specific topic of graphic design and typography in mind. In this exhibition the focus is not as usual on Swarte`s comic books, but on the way he works with typography, logos, icons, posters, books and many other aspects of graphic design – all in Swarte's characteristic and specific language. In this exhibition comic books are only featured as examples of his design skills.
About the content of this exhibition Swarte said: ‘I put so much time and energy in simplifying images to get to the core of the image. That is important to me and this exhibition will show that.’
The concept and design of the exhibition were made by Jan Kees Schelvis for the Grafisch Museum in the Dutch town of Groningen and will now be recreated in Budapest. His design has much in common to the visual language of Joost Swarte, both in style and function.
joostswarte.com

A Hergé által megteremtett ligne claire stílus nagymestere, Joost Swarte (1947) egy lépést sem tesz a ceruzája nélkül. Ha repülőgépen ül is, feje felett gondosan eltett csomagjával, a ceruza mindig a keze ügyében van. Nem mintha minden percben papírra akarná vetni egy ötletét, csupán jó tudni, hogy bármikor megteheti. Swarte számos elismerést és kitüntetést kapott munkájáért. Underground művészként kezdte karrierjét, ma pedig a The New Yorker rendszeresen foglalkoztatott rajzolója. Képregényeket készít, de illusztrátorként, tervezőként, sőt építészként is dolgozik – tervezett már színházat és lakóházat is. Minden holland találkozott már az alkotásaival – telefonkártyákkal, címkékkel, táskákkal, bélyegekkel és festett üvegekkel. Ám ne feledjük, Swarte vonalai csak első pillantásra tűnnek egyszerűnek. Ha jobban megfigyeljük, feltárul előttünk különleges világa.
A budapesti Loffice-ban rendezendő kiállításról:
Joost Swarte sokoldalú művész, aki képregényeket rajzol, miközben grafikus, építész, formatervező és tipográfus. Képregény rajzolóként kezdte a pályafutását, de munkáiban megjelentek a tárgykultúra és az építészet elemei is. Egyre jobban és jobban elmerült e művészeti területekben, különösen a grafikus tervezés és a tipográfia mutatott lankadatlan érdeklődést. Számos betűtípust tervezett, melyeket az Art Deco és a Bauhaus, általánosan pedig az építészet ihletett. Mostanában ikonokat, logókat, látványterveket és könyveket tervez.
Számtalan kiállítása volt már, azonban ezek egyike sem szentelt figyelmet grafikai és tipográfiai munkásságára. A Budapesten bemutatásra kerülő anyag nem a képregényeire helyezi a hangsúlyt, hanem a tipográfiára – logókra, ikonokra, plakátokra és könyvekre – mind Swarte jellegzetes stílusában. A bemutatott képregények csupán művészi gazdagságát hivatottak jelezni.
E kiállításról mondta Swarte: „Rengeteg energiát fektetek abba, hogy a képeket a végletekig egyszerűsítsem, elérve azok lényegéhez. Számomra ez a fontos, és ezt a kiállítás is hűen tükrözi majd.”
A kiállítás, melynek koncepcióját és terveit Jan Kees Schelvis, a groningeni Grafikai Múzeum számára készítette el, most Budapestre érkezik, stílusában és funkciójában is illeszkedve Joost Swarte művészi nyelvezetéhez.
joostswarte.com1.4.11

Typex | Roham

Kiállítás címe / Title of the exhibition: TYPEX
Roham
1061 Budapest, Vas u. 16.
Megnyitó: április 20-án este 9-kor / Opening: April 20, 21:00 hrs


Typex (born 1962) is one of the most gifted comic artists from the Netherlands. Nick Cave thinks of him as one of the greatest artists in the Netherlands since Rembrandt – though that may be a tiny bit exaggerated. He attended art school in Amsterdam. He is both as an autonomous artist and a very popular illustrator. Most of his commissioned work is about pop music and cinema. For every commission he picks a different style: subject defines style. He also illustrates children’s books.
A lot of his comics have never been published in book form, like his satirical series Potpourri, a load of gossip about the pop music scene. For the newspaper NCR Handelsblad he reports in comics about festivals and concerts. He created his own magazine Chorizo and started to adapt the life of footballer and comic book hero Kick Wilstra, whose story was the story of the Netherlands in the twentieth century. This year he will be working for the Rijksmuseum in Amsterdam on the graphic biography of Rembrandt van Rijn.
In the drawings on display in gallery Roham all his influences and interests come together: high- and lowbrow, pop culture and ‘real’ art. In his shop he works – free from deadlines and editors – for long spells, accompanied by very loud music that can only be interrupted by the ringing of Amsterdam streetcars, on his big format drawings about subjects that attract him. That can be Eros & Thanatos, but also chewing gum & bonbons. He records his fascinations with pastel and charcoal and dubs them Death to Cubism, Technicolor ends here and other whimsical names.
His charcoal drawings were exhibited in May 2010 in Barcelona and in July 2010 in Amsterdam.
Typex - Lambiek.net

Typex (1962) az egyik legtehetségesebb holland képregényrajzoló. Nick Cave szerint Rembrandt óta a legnagyobb holland művészek egyike – bár ez talán túlzás. Az amszterdami művészeti iskola után szabadúszó képregény rajzolóként és illusztrátorként lett népszerű. A legtöbb megbízása popzenei és filmes témájú, ő pedig minden egyes feladathoz más és más stílust választ – a téma határozza meg, milyet. Emellett gyermekkönyveket illusztrál.
Számos képregénye nem jelent meg nyomtatásban, mint a szatirikus Potpourri sorozata sem, amely a popzenei színtérről kínál pletykákat. Az újságban képregényekben számol be fesztiválokról és koncertekről. Chorizo címmel saját magazint indított, amelyben a futballozó képregényhős, Kick Wilstra életét mutatta be, akinek történetén keresztül egyben Hollandia 20. századi történelmének főbb momentumait is felvillantotta. Typex idén az amszterdami Rijksmuseumban, Rembrandt van Rijn életrajzán dolgozik.
A Roham galériában kiállítandó rajzain minden rá jellemző főbb vonás felismerhető – cizellált és hétköznapi, popkultúra és „igazi” művészet. Ha a műhelyében – határidőktől és szerkesztőktől nem zavartatva – szorgoskodik, teljes hangerőn szól a zene, amit csak az amszterdami villamosok csilingelése zavar meg. Nagy méretben készülnek az általa érdekesnek tartott tematikájú alkotások, legyen szó érzéki szerelemről, halálról, rágógumiról vagy bonbonokról. Pasztell- és szénrajzokon rögzíti vízióit, majd olyan hóbortos címekkel látja el őket, mint Halál a kubizmusra vagy Itt ér véget a színes széles vászon.
Szénrajzaiból 2010 májusában Barcelonában, majd júliusban Amszterdamban nyílt kiállítás.
Typex - Lambiek.net


 
 


28.3.11

Marcel Ruijters | Kossuth Klub

Marcel Ruijters kiállítása / Exhibition of Marcel Ruijters
Kossuth Klub
1088 Budapest, Múzeum u. 7.
2011. április 20 - május 4 / April 20 - May 4
Megnyitó: április 20. 19 óra / Opening: April 20, 19 hrs


The Middle Ages hold no secrets for Marcel Ruijters (born 1966). A hagiography then? No fear. He adapted in his very own way Inferno, the first book of La Divina Commedia by Dante Alighieri. Ruijters comics have been translated in ten languages and published in twelve countries, including France, the United States and Hungary. He also designed a deck of tarot cards and a bestiary.
To take a break from the Middle Ages he made Roadkill, a study of the cars of serial killers. He is editor-in-chief at comics, cult and curiosities magazine Zone 5300. Among his main influences is the painter from Siena, Giovanni di Paolo (1399-1482). Ruijters’ drawings are miniatures with a Romanesque styling. They are a varied lot. Most of the images go without text, give and take some balloons in Latin. The drawings speak for themselves.
In Budapest's Kossuth Club there will be works on display from Inferno and 1348. Although Inferno by Dante is an undisputed masterpiece of European literature, Ruijters took some liberties in his adaptation. Women are always the protagonists in his works – usually they are nuns, guardians of culture – whereas men are not gifted with reason and live as wild animals in the forests. Before anyone would think this is a feminist statement: only women can sin and go to hell (men cannot, since they have no reason).
Inferno is done in black and white; 1348 is full color. The 1348 drawings are an exclusive preview, since the book is not yet published. The story is set in 1348, the year Europe was decimated by the Plague. The theme of the first images is the medieval garden, then we enter nature outside. The nuns has a problematical relation with nature, also because the wild men want to eat them. The heretical race of Blemmyers try to attack God and he strikes back with the Plague. In the end the nuns overcome the disastrous times, aided by flying fish.
Marcel Ruijters / Zone5300

Marcel Ruijters (1966) számára a középkor nem tartogat titkokat. Hagiográfia? Semmi gond. Saját stílusában újraértelmezte Dante Isteni színjátékának első könyvét – az Inferno tíz nyelven, tizenkét országban jelent meg, többek között Franciaországban, az Egyesült Államokban és Magyarországon. Emellett tarotkártyát tervezett és bestiáriumot rajzolt.
A középkori tematikát követően – pihenésképp – Roadkill címmel indított sorozatot, amelyben sorozatgyilkosok autóit tanulmányozta. A Zone 5300, egy képregényeket, kulturális attrakciókat és különlegességeket bemutató  magazin főszerkesztője. Egyik legnagyobb példaképe a sienai festő, Giovanni di Paolo (1399-1482). Ruijters rajzai román stílusjegyeket mutató miniatűrök. Izgalmas krikszkrakszok. A legtöbb rajz szöveg nélküli, leszámítva néhány latin nyelvű szövegfelhőt. Képei önmagukért beszélnek.
A budapesti Kossuth Klubban az Inferno és az 1348 című munkáiból rendeznek tárlatot. Bár Dante műve az európai irodalom egyik vitán felül álló mesterműve, Ruijters helyenként eltér az eredeti szövegtől. Műveiben mindig nők a főszereplők; a leggyakrabban apácák, a kultúra védelmezői, míg a férfiak – nélkülözvén az értelem képességét – az erdőben élnek, együtt a vadakkal. Mielőtt azt gondolnánk, hogy a feminizmus melletti kiállásról van szó, fontos megjegyezni, hogy csak a nők követhetnek el bűnt és kerülhetnek pokolra, a férfiak, ráció híján, nem.
Az Inferno fekete-fehér, míg az 1348 színes képregény. Ez utóbbiból láthat most exkluzív válogatást a közönség, hiszen a könyv még megjelenés előtt áll. A történet 1348-ban játszódik, amikor Európát a pestis réme fojtogatta. Az első képkockák egy középkori kertbe vezetnek, majd kilépünk a természetbe és megtapasztalhatjuk a közte és az ember (apácák) között fennálló problematikus viszonyt. Egy eretnek közösség megkísérli megtámadni Istent, aki a pestissel vág vissza. Végül az apácák – repülő halak segítségével – túljutnak a szörnyű időszakon.
Marcel Ruijters / Zone5300


15.3.11

Lamelos & Stark Attila | kArton galéria

Stark Attila (HU) és a Lamelos alkotócsoport (NL) kiállítása / Exhibition of Attila Stark (HU) and Lamelos artists' collective (NL)
kArton galéria
1054 Budapest, Alkotmány u. 18
2011. április 4 - május 2 / April 4 - May 2
Portfolio esemény / Portfolio event:
április 21. 18 óra  KKK, a Képregény Kedvelők Klubja / April 21, 18:00 hrs KKK (Comic Strips Fan Club)

Lamelos

Lamelos, the collective of comic artists was founded in 1997 by Aleks Deurloo, Jeroen Funke, Boris Peeters and Sam Peeters. The members of the group, who met at the Kampen Art Academy, gained popularity at ceremonies, festivals and parties, where they wear apple or robot costumes and perform medieval miracle plays or scenes from Star Wars.
Next to that, they draw comic strips. They were the ones to create Kaasheld & Poephoofd (Cheesehero & Poophead), the greatest Dutch duo since the illustrious Tom Poes and Ollie B. Bommel. Altogether four pieces were published from the series, the last one – HELP! – without texts (certainly, not counting the word ”help”). Their work belongs to the top class of Dutch comic strips: it is absurd, free, cheerful and colourful.
In Budapest, exhibiting at kArton Gallery, they would like to show the whole spectrum of their skills and techniques in drawings, paintings, prints and embroidery. Formerly, audiences in Austria and Spain got familiar with their art abundant with imaginary animals and robots.
www.lamelos.nl

A Lamelos képregénykollektíva 1997-ben alakult Aleks Deurloo, Jeroen Funke, Boris Peeters és Sam Peeters képregényrajzolók részvételével. A négyes csapat, amelynek tagjai a kampeni művészeti akadémiáról ismerik egymást, nagy népszerűségre tett szert ünnepségeken, fesztiválokon és partikon való megjelenései révén. Almának vagy robotnak öltöznek, a Csillagok Háborúját vagy épp középkori mirákulumot adnak elő.
Emellett képregényeket is rajzolnak. Ők alkották meg Kaasheld & Poephoofd (Sajthőst és Kakifejet), a legnagyobb holland képregény duót az illusztris Tom Poes és Ollie B. Bommel óta. Időközben négy rész jelent meg a sorozatból, az utolsó – a HELP! – pedig szöveg nélkül (persze a „help” szó kivételével). Munkájuk jelenleg a legfrissebb holland képregények közé tartozik: abszurd, szabad, vidám és színes. 
Budapesti bemutatkozásuk során – a kArton galériában – munkásságuk teljes spektrumát szeretnék felvonultatni, bemutatva a különböző technikákat rajzban, festményeken, nyomatokon és hímzéseken. Korábban Ausztriában és Spanyolországban ismerkedhetett meg a nagyközönség színpompás munkáikkal, melyeket fantáziaállatok és robotok népesítenek be.
www.lamelos.nl