28.3.11

Marcel Ruijters | Kossuth Klub

Marcel Ruijters kiállítása / Exhibition of Marcel Ruijters
Kossuth Klub
1088 Budapest, Múzeum u. 7.
2011. április 20 - május 4 / April 20 - May 4
Megnyitó: április 20. 19 óra / Opening: April 20, 19 hrs


The Middle Ages hold no secrets for Marcel Ruijters (born 1966). A hagiography then? No fear. He adapted in his very own way Inferno, the first book of La Divina Commedia by Dante Alighieri. Ruijters comics have been translated in ten languages and published in twelve countries, including France, the United States and Hungary. He also designed a deck of tarot cards and a bestiary.
To take a break from the Middle Ages he made Roadkill, a study of the cars of serial killers. He is editor-in-chief at comics, cult and curiosities magazine Zone 5300. Among his main influences is the painter from Siena, Giovanni di Paolo (1399-1482). Ruijters’ drawings are miniatures with a Romanesque styling. They are a varied lot. Most of the images go without text, give and take some balloons in Latin. The drawings speak for themselves.
In Budapest's Kossuth Club there will be works on display from Inferno and 1348. Although Inferno by Dante is an undisputed masterpiece of European literature, Ruijters took some liberties in his adaptation. Women are always the protagonists in his works – usually they are nuns, guardians of culture – whereas men are not gifted with reason and live as wild animals in the forests. Before anyone would think this is a feminist statement: only women can sin and go to hell (men cannot, since they have no reason).
Inferno is done in black and white; 1348 is full color. The 1348 drawings are an exclusive preview, since the book is not yet published. The story is set in 1348, the year Europe was decimated by the Plague. The theme of the first images is the medieval garden, then we enter nature outside. The nuns has a problematical relation with nature, also because the wild men want to eat them. The heretical race of Blemmyers try to attack God and he strikes back with the Plague. In the end the nuns overcome the disastrous times, aided by flying fish.
Marcel Ruijters / Zone5300

Marcel Ruijters (1966) számára a középkor nem tartogat titkokat. Hagiográfia? Semmi gond. Saját stílusában újraértelmezte Dante Isteni színjátékának első könyvét – az Inferno tíz nyelven, tizenkét országban jelent meg, többek között Franciaországban, az Egyesült Államokban és Magyarországon. Emellett tarotkártyát tervezett és bestiáriumot rajzolt.
A középkori tematikát követően – pihenésképp – Roadkill címmel indított sorozatot, amelyben sorozatgyilkosok autóit tanulmányozta. A Zone 5300, egy képregényeket, kulturális attrakciókat és különlegességeket bemutató  magazin főszerkesztője. Egyik legnagyobb példaképe a sienai festő, Giovanni di Paolo (1399-1482). Ruijters rajzai román stílusjegyeket mutató miniatűrök. Izgalmas krikszkrakszok. A legtöbb rajz szöveg nélküli, leszámítva néhány latin nyelvű szövegfelhőt. Képei önmagukért beszélnek.
A budapesti Kossuth Klubban az Inferno és az 1348 című munkáiból rendeznek tárlatot. Bár Dante műve az európai irodalom egyik vitán felül álló mesterműve, Ruijters helyenként eltér az eredeti szövegtől. Műveiben mindig nők a főszereplők; a leggyakrabban apácák, a kultúra védelmezői, míg a férfiak – nélkülözvén az értelem képességét – az erdőben élnek, együtt a vadakkal. Mielőtt azt gondolnánk, hogy a feminizmus melletti kiállásról van szó, fontos megjegyezni, hogy csak a nők követhetnek el bűnt és kerülhetnek pokolra, a férfiak, ráció híján, nem.
Az Inferno fekete-fehér, míg az 1348 színes képregény. Ez utóbbiból láthat most exkluzív válogatást a közönség, hiszen a könyv még megjelenés előtt áll. A történet 1348-ban játszódik, amikor Európát a pestis réme fojtogatta. Az első képkockák egy középkori kertbe vezetnek, majd kilépünk a természetbe és megtapasztalhatjuk a közte és az ember (apácák) között fennálló problematikus viszonyt. Egy eretnek közösség megkísérli megtámadni Istent, aki a pestissel vág vissza. Végül az apácák – repülő halak segítségével – túljutnak a szörnyű időszakon.
Marcel Ruijters / Zone5300


15.3.11

Lamelos & Stark Attila | kArton galéria

Stark Attila (HU) és a Lamelos alkotócsoport (NL) kiállítása / Exhibition of Attila Stark (HU) and Lamelos artists' collective (NL)
kArton galéria
1054 Budapest, Alkotmány u. 18
2011. április 4 - május 2 / April 4 - May 2
Portfolio esemény / Portfolio event:
április 21. 18 óra  KKK, a Képregény Kedvelők Klubja / April 21, 18:00 hrs KKK (Comic Strips Fan Club)

Lamelos

Lamelos, the collective of comic artists was founded in 1997 by Aleks Deurloo, Jeroen Funke, Boris Peeters and Sam Peeters. The members of the group, who met at the Kampen Art Academy, gained popularity at ceremonies, festivals and parties, where they wear apple or robot costumes and perform medieval miracle plays or scenes from Star Wars.
Next to that, they draw comic strips. They were the ones to create Kaasheld & Poephoofd (Cheesehero & Poophead), the greatest Dutch duo since the illustrious Tom Poes and Ollie B. Bommel. Altogether four pieces were published from the series, the last one – HELP! – without texts (certainly, not counting the word ”help”). Their work belongs to the top class of Dutch comic strips: it is absurd, free, cheerful and colourful.
In Budapest, exhibiting at kArton Gallery, they would like to show the whole spectrum of their skills and techniques in drawings, paintings, prints and embroidery. Formerly, audiences in Austria and Spain got familiar with their art abundant with imaginary animals and robots.
www.lamelos.nl

A Lamelos képregénykollektíva 1997-ben alakult Aleks Deurloo, Jeroen Funke, Boris Peeters és Sam Peeters képregényrajzolók részvételével. A négyes csapat, amelynek tagjai a kampeni művészeti akadémiáról ismerik egymást, nagy népszerűségre tett szert ünnepségeken, fesztiválokon és partikon való megjelenései révén. Almának vagy robotnak öltöznek, a Csillagok Háborúját vagy épp középkori mirákulumot adnak elő.
Emellett képregényeket is rajzolnak. Ők alkották meg Kaasheld & Poephoofd (Sajthőst és Kakifejet), a legnagyobb holland képregény duót az illusztris Tom Poes és Ollie B. Bommel óta. Időközben négy rész jelent meg a sorozatból, az utolsó – a HELP! – pedig szöveg nélkül (persze a „help” szó kivételével). Munkájuk jelenleg a legfrissebb holland képregények közé tartozik: abszurd, szabad, vidám és színes. 
Budapesti bemutatkozásuk során – a kArton galériában – munkásságuk teljes spektrumát szeretnék felvonultatni, bemutatva a különböző technikákat rajzban, festményeken, nyomatokon és hímzéseken. Korábban Ausztriában és Spanyolországban ismerkedhetett meg a nagyközönség színpompás munkáikkal, melyeket fantáziaállatok és robotok népesítenek be.
www.lamelos.nl